Autoškola Mikeska Zlín

Výcvik v autoškole se řídí zákonem č. 247/2000 Sb. Skládá se z teoretické a praktické části. Praktická část kurzu se provádí ve vozech české značky Škoda Fabia, která má na našich silnicích velké zastoupení, i proto je Fabie vhodná jako výcvikové vozidlo.

autoskola-zlin-foto-1.jpg

Informace o výuce


Kurz trvá cca 7 - 8 týdnů, dle schopností a požadavků žáka může být délka výcviku i kratší, nebo naopak žák může požádat o prodloužení. Kurz autoškoly je možné prodloužit maximálně na 18 měsíců, což je zákonem stanovená lhůta.

  • Předměty teoretické výuky: předpisy o provozu vozidel, ovládání a údržba vozidla, teorie řízení a zásad bezpečné jízdy, zdravotnická příprava
  • Předměty praktického výcviku: řízení vozidla (28 vyučovacích hodin), praktická údržba vozidla, zdravotnická příprava

Praktický výcvik se navíc skládá ze tří etap. V 1. etapě si žák na autocvičišti osvojuje základní úkony potřebné k ovládání vozidla. Jedná se o rozjezd, zastavení, řazení, zatáčení, couvání apod. Na závěr první etapy žák začíná jezdit po silnicích s minimálním provozem. Ve 2. etapě žák procvičujete získané dovednosti v běžném silničním provozu a klade se důraz na dodržování pravidel silničního provozu a zásad bezpečné jízdy. Ve 3. etapě by již měl žák dosáhnout plné samostatnosti při řízení vozidla, a to i v hustém silničním provozu.

Učebnice a výukový program na CD


Autoškola Mikeska je partnerem projektu „Bezpečnost pro každého“ a svým žákům nabízí učebnice „Autoškola - Moderní učebnice“ a „Autoškola - Nové testové otázky“ od Zdeňka Schrötera. Koncepce učebnic vychází z posloupnosti předmětů tak, jak se v autoškole učí. Snadná navigace v knize pomocí barevných hmatníků pomůže v přípravě na hodiny v autoškole i k opakování látky.

CD - AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! obsahuje stovky názorných obrázků, fotografií a animací, video, ucelený soubor právních předpisů v úplném a aktualizovaném znění, hry pro motoristy a mnoho dalšího. Neschází ani originální testové otázky, včetně příslušného výukového materiálu. Především interaktivní forma vtahuje uživatele programu do hry a vzbuzuje jeho zájem. Žák může volit různé varianty. Učení se stává zábavnějším.

Závěrečná zkouška


Zkouška začíná zpravidla v dopoledních hodinách pod vedením zkušebního komisaře (pracovník Magistrátu města Zlína), který před zahájením samotné zkoušky kontroluje občanské a u někoho i řidičské průkazy. Je doporučeno si na zkoušku rezervovat celé dopoledne. Zkouška se skládá ze tří částí:

  • Test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy obsahující 25 otázek, které jsou hodnoceny jedním až čtyřmi body. Otázky mají vždy jednu správnou odpověď. Pro úspěšné provedení zkoušky musí žadatel dosáhnout nejméně 43 bodů z maximálního možného počtu 50 bodů. (maximálně 30 minut).
  • Ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla. Pro skupinu B bylo vyhláškou stanoveno 25 otázek, ze kterých si žák náhodně vytáhne 2 otázky. Aby žadatel prospěl, musí dostatečně odpovědět na všechny uložené otázky.
  • Zkouška z praktické jízdy, kdy žák musí prokázat znalosti a dovednosti při ovládání vozidla a řešení dopravních situací vzniklých v silničním provozu. Aby žadatel prospěl, nesmí se dopustit žádné hrubé chyby. (cca 30 minut).

V případě, že žák v některé části zkoušky nebyl úspěšný, opakuje pouze tuto část a k opakované zkoušce může přistoupit nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání prvního (řádného) termínu zkoušky. Všechny části závěrečné zkoušky musí být splněny do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky.

2009-2024 © Autoškola Mikeska Zlín - s autoškolou za zábavou
Doporučujeme: Pizzerie Premiera Zlín | Doprava Mikeska Zlín