Autoškola Mikeska Zlín

Přihlášení do autoškoly


Pokud jste se rozhodli pro absolvování kurzu u autoškoly Mikeska ve Zlíně, musíte tedy splnit podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem č. 247/2000 Sb. v §13 odst. 1.:

  • Stáhněte si do počítače dokumenty „Žádost o řidičské oprávnění“ a „Posudek o zdravotní způsobilosti“. Dokumenty čitelně vyplňte, nejlépe hůlkovým písmem.
  • Nechejte dokumenty potvrdit od Vašeho praktického lékaře. Na razítku lékaře musí být čitelné jméno lékaře. Potvrzení nesmí být starší více něž 3 měsíce.
  • Kontaktujete autoškolu Mikeska ve Zlíně a domluvte si schůzku při které budou upřesněny další náležitosti. (termín zahájení kurzu, platba, atd…)

*) Dokumenty si také můžete vyzvednout v kanceláři autoškoly, nebo je možné po dohodě dokumenty doručit až do domu.

2009-2023 © Autoškola Mikeska Zlín - s autoškolou za zábavou
Doporučujeme: Pizzerie Premiera Zlín | Doprava Mikeska Zlín