Autoškola Mikeska Zlín

Vrácení řidičského oprávnění


Končí Vám již zákaz řízení motorových vozidel a nevíte jak zpět získat řidičský průkaz? Autoškola Mikeska Vám pomůže s vrácením řidičského oprávnění. Poradí Vám, kdy se podrobit přezkoušení v autoškole, ale také s žádostí spojenou administrativou. Pro více informací kontaktujte Autoškolu Mikeska ve Zlíně.

V případě 12 bodů můžete požádat o vrácení řidičského oprávnění až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského průkazu. Cvičné jízdy a přezkoušení však můžete absolvovat již před vypršením zákazu řízení motorových vozidel. Doklad o přezkoušení ale nesmí být starší 30 dní.

Bodový systém ve zkratce


Současný systém bodového hodnocení byl v ČR zaveden 1. července 2006 na základě zákonů č. 411/2005 Sb. a 226/2006 Sb., kterými byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Udělené body se zaznamenávají v registru řidičů, který spravují obce s rozšířenou působností. Body se řidiči počítají jen do celkového počtu 12-ti bodů. Po dosažení tohoto počtu je řidiči do 5-ti dnů udělen zákaz řízení motorvých vozidel. V případě, že řidič v období 12-ti po sobě jdoucích měsíců neprovede žádny dopravní přestupek, či trestný čin, za který se udělují body, jsou mu v takovém případě odečteny 4 body z celkového počtu dosažených. Více informací o bodovém systému naleznete na adrese novapravidla.cz

2009-2024 © Autoškola Mikeska Zlín - s autoškolou za zábavou
Doporučujeme: Pizzerie Premiera Zlín | Doprava Mikeska Zlín